Konstruktion

I företaget finns en egen konstruktionsavdelning.