Danfoss Drives

 

Vi saluför frekvensomriktare från Vacon samt VLT.

 

• Lager av tillbehör och reservdelar
• Parametrering och idrifttagning
• Kundanpassade applikationer
• Uthyrning av frekvensomriktare vid akuthaverier

 

Länk: Danfoss Drives

VACON 100 Industrial

• På lager 1,1 - 315 kW, 400 V och 500 V

VACON NXP

• På lager 1,1 - 110 kW, 400 V och 500 V